Krachtig en Confronterend

Het is mogelijk om van te voren een hulpvraag in te brengen, maar het is ook mogelijk om er ‘blanco’ in te stappen en te kijken hoe de paarden reageren en welke thema’s er voortkomen uit het contact met de paarden. In een enkele sessie kan al veel bereikt worden en losgemaakt worden, in eventuele vervolgsessies kunnen thema’s verder uitgewerkt worden, overtuigingen omgebogen worden etc.

Paardencoaching is een zeer krachtig en confronterend middel. Enkele sessies bij het paard zijn vaak voldoende om de cliënt nieuwe inzichten te verschaffen. In een op maat gemaakt traject, werken cliënten aan hun doelen. Paardencoachsessies voor kinderen en jongeren worden vaak gecombineerd met activiteiten omtrent verzorging van de paarden. De deelnemer leert op deze manier o.a. verantwoording te nemen, af te stemmen over taken, hulp te vragen en zorg te dragen voor een dier. Tijdens de paardencoachsessies zal niet gereden worden op de paarden maar enkel naast het paard gewerkt worden.

Risico’s
Er wordt gewerkt met betrouwbare dieren die gewend zijn aan het contact met mensen en kinderen. Echter, het blijven wel sterke (vlucht)dieren en zijn dus niet voor 100% betrouwbaar. Een ongeluk zit in een klein hoekje! Het is daarom van belang dat zowel de cliënt als de aanvragers en ouders en/of voogd zich bewust zijn van mogelijke risico’s op schade of letsel. Het dragen van stevige schoenen is verplicht!

Doelgroep
Kinderen vanaf +/- 5 jaar, jongeren en ook volwassenen kunnen met hun hulpvraag terecht. In mijn werk in de gesloten) jeugdzorg heb ik de afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan met kinderen en jongeren met zware gedragsproblematiek en allerhande stoornissen. Ook volwassenen, gezinnen en teams kunnen terecht bij VOEL! Coaching met paarden met o.a. vraagstukken betreffende persoonlijke ontwikkeling op werk, in hun (familie)relatie of persoonlijk welbevinden etc. Een paardencoachtraject kan gevolgd worden voorafgaand, naast of ondersteunend aan andere vormen van (psychische) hulpverlening. Bij problematiek waar de cliënt buiten de coachsessies bij het paard mogelijk ook andere ondersteuning nodig heeft, zal doorverwezen worden naar huisarts, psycholoog, psychiater of andere vormen van hulpverlening.

Wil je werken aan je persoonlijke ontwikkeling?
Neem dan contact op