Paardencoaching wordt veel gebruikt om gevoelens en gedragspatronen bij individuen, teams en/of gezinnen inzichtelijk te krijgen en te veranderen. Binnen deze coachingsmethode worden paarden ingezet als spiegel voor het gevoel en gedrag van mensen. Paarden merken of gedrag overeenstemt met wat iemand écht vindt en wil. Ze kijken door houding en woorden heen en screenen het gevoel van de cliënt. Paarden laten dat direct zien in hun eigen gedrag. Paardencoach en pedagoog Simone van der Slot leest af wat het paard oppikt en gaat hier met de cliënt over in gesprek.

 

Coaching met paarden is: Voelen, Ontdekken,
Ervaren en Leren met behulp van een paard.
Kortweg: VOEL!

Paarden zijn kuddedieren en vluchtdieren. Voor een paard is een kuddegenoot van levensbelang, want samen kunnen vluchten bij gevaar is hun eerste overlevingstactiek. Ze screenen hun kuddegenoten dan ook constant om zwakheden en spanningen op te kunnen sporen en proberen deze dan ook nog voor ze op te lossen door spanningen over te nemen. Dit alles gaat via lichaamstaal om zo min mogelijk op te vallen bij roofdieren.

Doel en effect
Het doel van paardencoaching is dat de cliënt inzicht krijgt in de processen en gevoelens die er bij hem / haar spelen. Weggestopte emoties en gevoelens komen los en maken dat de cliënt er weer verder mee kan. Loslaten, accepteren en verwerken van gevoelens is dan weer mogelijk.

Direct na of zelfs al tijdens de sessie zal de cliënt verlichting van spanning ervaren. Dit komt doordat het paard spanningen van de cliënt overneemt. Daarnaast wordt de cliënt uitgenodigd om stil te staan bij zijn/haar gevoel en dit ook toe te laten. Niet zelden reageren cliënten emotioneel op de confrontaties van het paard.

Het effect van een paardencoachsessie werkt zo’n twee tot drie weken door. In de weken na de eerste sessie zal de cliënt steeds meer inzichten krijgen van waar het paard te cliënt mee heeft geconfronteerd.